Već dugo ne mislim ni na što, samo na tugu i osamljenost koju osjećam.