U trenutku kad sam odlučio iz korijena promijeniti svoj život, shvatio sam da sam